@InCollection{Belica:2016,
  author  = "T. Belica and K. Apolinarska",
  title     = "Zastosowanie struktury macierzy zależności w dekompozycji procesów wytwórczych",
  pages     = "19--30",
  year      = "2016",
  booktitle = "Metody i narzędzia w inżynierii produkcji, ISBN: 9788365200037",
  editor    = "red. T. Nahirny, T. Belica",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
  volume    = "T. 1",
}