@InCollection{Galicki:2000,
  author  = "M. Galicki and P. Gawłowicz",
  title     = "Zastosowanie metod optymalizacji dynamicznej do planowania czasooptymalnych trajektorii robotów redundantnych przy geometrycznych organiczeniach na ścieżkę chwytaka",
  pages     = "29--30",
  year      = "2000",
  booktitle = "Seminarium projektów badawczych finansowanych przez KBN w 1999 roku",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej",
  address   = "Warszawa",
}