@InCollection{Bębenek:2016,
  author  = "W. Bębenek",
  title     = "eTwinners: niecodzienni nauczyciele",
  pages     = "111--128",
  year      = "2016",
  booktitle = "(Nie)codziennośc wychowawcza i dydaktyczna nauczyciela w szkole, ISBN: 978839451412",
  editor    = "pod red. Ewy Kobyłeckiej",
  publisher = "Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}