@InCollection{Świderska-Włodarczyk:2017,
  author  = "U. Świderska-Włodarczyk",
  title     = "Senatorski autorytet i jego uwarunkowania w świetle twórczości Stanisława Orzechowskiego",
  pages     = "259--273",
  year      = "2017",
  booktitle = "Pomerania et alia : opuscula Joachimo Zdrenka dedicata, ISBN: 9788380196315",
  editor    = "red. nauk. Joanna Karczewska, Marceli Tureczek",
  publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
}