@InCollection{Barski:2013,
  author  = "R. Barski",
  title     = "Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz przedsiębiorczości akademickiej na terenie województw wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego",
  pages     = "1--14",
  year      = "2013",
  booktitle = "Przedsiębiorczość akademicka - praktyczne informacje",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
}