@InCollection{Kroczak:2016,
  author  = "J. Kroczak",
  title     = "Filozofia Pawła Florenskiego w kontek¶cie jego "Wspomnień"",
  pages     = "113--125",
  year      = "2016",
  booktitle = "Moim dzieciom. Wspomnienia dawnych dni (fragmenty) / Paweł Florenski, ISBN: 9788378422754",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}