@InCollection{Ruszczyńska:2016,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title     = "Koloryt lokalny",
  pages     = "540--546",
  year      = "2016",
  booktitle = "Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Pojęcia - terminy - zjawiska - przekroje. Tom 1: A-M], ISBN: 9788323134954",
  editor    = "red. nauk. Józef Bachórz, Grażyna Borkowska, teresa Kostkiewiczowa, Magdalena Rudkowska i Miroslaw Strzyżewski",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
  address   = "Toruń",
}