@InCollection{Ruszczyńska:2016,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title     = ""Ziewonia"",
  pages     = "798--802",
  year      = "2016",
  booktitle = "Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Pojęcia - terminy - zjawiska - przekroje. Tom 2: N-Z, ISBN: 9788323134954",
  editor    = "red. nauk. Józef Bachórz, Grażyna Borkowska, teresa Kostkiewiczowa, Magdalena Rudkowska i Miroslaw Strzyżewski",
  publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
  address   = "Toruń",
}