@InCollection{Będziński:2017,
  author  = "R. Będziński and A. Kaczmarek-Pawelska and P. Kowalewski",
  title     = "Biomechanika zespoleń złamań. Biomateriały",
  pages     = "244--252",
  year      = "2017",
  booktitle = "Traumatologia narządu ruchu : biologia i biomechanika leczenia, ISBN: 9788320053029",
  editor    = "red. nauk. Wojciech J. Marczyński",
  publisher = "Wydaw. Lekarskie PZWL",
  address   = "Warszawa",
}