@InCollection{Naplocha:2016,
  author    = "A. Naplocha",
  title     = "Realizacja kategorii osoby a budowanie wspólnoty religijnej na przykładzie postnego "Kazania drugiego o grzechu Kaima i o Męce Chrystusowej" ks. Fortunata Opełczyńskiego. Analiza językoznawcza z elementami interpretacji homiletycznej",
  pages     = "135--147",
  year      = "2016",
  booktitle = "Język doświadczenia religijnego [IX], ISBN: 9788365466044",
  editor    = "red. nauk. Grzegorz Cyran, Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Joanna Rutkowska",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża",
  address   = "Gorzów Wielkopolski",
}