@InCollection{Farnicka:2017,
  author  = "M. Farnicka and M. Kuźmik",
  title     = "Rola rodziny w systemie resocjalizacji i profilaktyki społecznej w różnych krajach europejskich i pozaeuropejskich",
  pages     = "47--63",
  year      = "2017",
  booktitle = "Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych, ISBN: 9788378422860",
  editor    = "pod red. Grażyny Miłkowskiej i Ernesta Magdy",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}