@InCollection{Farnicka:2017,
  author    = "M. Farnicka",
  title     = "Dlaczego i po co młodzież znajduje się w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych? Analiza przypadków",
  pages     = "137--150",
  year      = "2017",
  booktitle = "Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych, ISBN: 9788378422860",
  editor    = "pod red. Grażyny Miłkowskiej i Ernesta Magdy",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}