@InCollection{Krupińska:2017,
  author  = "I. Krupińska",
  title     = "Intensyfikacja oczyszczania wód podziemnych o podwyższonej zawartości substancji organicznych",
  pages     = "63--76",
  year      = "2017",
  booktitle = "Zielona Gospodarka to Zdrowie i Jakość Życia - Przegląd Badań i Wdrożeń w Ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Lubuskiego, ISBN: 9788394638009",
  editor    = "red. Andrzej Jędrczak, Mariusz Naczk, Sylwia Myszograj",
  publisher = "Lubuska Sieć Innowacji",
  address   = "Gorzów Wlkp.",
}