@InCollection{Bocheński:2017,
  author  = "D. Bocheński and Z. Sadecka and A. Sieciechowicz and M. Suchowska-Kisielewicz and E. Płuciennik-Koropczuk",
  title     = "Innowacyjne rozwiązania w oczyszczalni ścieków",
  pages     = "77--83",
  year      = "2017",
  booktitle = "Zielona Gospodarka to Zdrowie i Jakość Życia - Przegląd Badań i Wdrożeń w Ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Lubuskiego, ISBN: 9788394638009",
  editor    = "red. Andrzej Jędrczak, Mariusz Naczk, Sylwia Myszograj",
  publisher = "Lubuska Sieć Innowacji",
  address   = "Gorzów Wlkp.",
}