@InCollection{Jakubaszek:2017,
  author  = "A. Jakubaszek and E. Płuciennik-Koropczuk and A. Sieciechowicz",
  title     = "Dobre praktyki w gospodarce ściekami w woj. lubuskim - Indywidualne systemy oczyszczania ścieków",
  pages     = "85--98",
  year      = "2017",
  booktitle = "Zielona Gospodarka to Zdrowie i Jakość Życia - Przegląd Badań i Wdrożeń w Ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Lubuskiego, ISBN: 9788394638009",
  editor    = "red. Andrzej Jędrczak, Mariusz Naczk, Sylwia Myszograj",
  publisher = "Lubuska Sieć Innowacji",
  address   = "Gorzów Wlkp.",
}