@InCollection{Nowogońska:2017,
  author    = "B. Nowogońska",
  title     = "Przyczyny stanu przedawaryjnego XVII-wiecznego kościoła ryglowego",
  pages     = "217--225",
  year      = "2017",
  booktitle = "Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje, ISBN: 9788376632346",
  editor    = "red. nauk. Maria Kaszyńska",
  publisher = "Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego",
  address   = "Szczecin",
}