@InCollection{Juchimiuk:2016,
  author  = "J. Juchimiuk",
  title     = "Transformacja energetyczna obszarów miejskich w Zielonych Stolicach Europy",
  pages     = "57--73",
  year      = "2016",
  booktitle = "Europejskie stolice kultury : wybrane zagadnienia, ISBN: 9788379772742",
  editor    = "red. Elżbieta Przesmycka, Elżbieta Trocka-Leszczyńska",
  publisher = "Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe",
  address   = "Wrocław",
}