@InCollection{Borucińska-Bieńkowska:2016,
  author  = "H. Borucińska-Bieńkowska",
  title     = "Wpływ procesów społecznych na kreowanie przestrzeni",
  pages     = "291--301",
  year      = "2016",
  booktitle = "Europejskie stolice kultury : wybrane zagadnienia, ISBN: 9788379772742",
  editor    = "red. Elżbieta Przesmycka, Elżbieta Trocka-Leszczyńska",
  publisher = "Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe",
  address   = "Wrocław",
}