@InCollection{Romankiewicz:2017,
  author    = "R. Romankiewicz and F. Romankiewicz",
  title     = "Wpływ czasu na efekt modyfikacji siluminu AlSi11 strontem i borem",
  pages     = "177--185",
  year      = "2017",
  booktitle = "Nauka i technologia : monografia : odlewnictwo metali nieżelaznych, ISBN: 9788363663926",
  editor    = "red. A. Garbacz-Klempka, J. Kozana, M. Piękoś",
  publisher = "Wydaw. Naukowe "Akapit"",
  address   = "Kraków",
}