@InCollection{Hładkiewicz:2000,
  author    = "W. Hładkiewicz and M. Szczerbiński",
  title     = "Edukacja kulturalna w działalności Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju w latach 1945-1990",
  pages     = "236--239",
  year      = "2000",
  booktitle = "Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży : Kongres Kultury Polskiej 2000, ISBN: 838805970X",
  publisher = "Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze",
  address   = "Zielona Góra",
}