@InCollection{Sakharov:2017,
  author  = "V. Sakharov and O. Lytvyn",
  title     = "Symulacja komputerowa nieliniowego zachowania się budynków na podłożu gruntowym pod obciążeniem dynamicznym",
  pages     = "141--149",
  year      = "2017",
  booktitle = "Problemy współpracy fundamentów z podłożem gruntowym : Regionalne problemy inżynierii środowiska, ISBN: 9788394348830",
  editor    = "red. nauk. Z. Meyer",
  publisher = "Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Wydział Budownictwa i Architektury",
  address   = "Szczecin",
}