@InCollection{Lytvyn:2017,
  author  = "O. Lytvyn and V. Sakharov",
  title     = "Dynamic reaction of high buildingon seismic loadings depending on its construction scheme",
  pages     = "151--156",
  year      = "2017",
  booktitle = "Problemy współpracy fundamentów z podłożem gruntowym : Regionalne problemy inżynierii środowiska, ISBN: 9788394348830",
  editor    = "red. nauk. Z. Meyer",
  publisher = "Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Wydział Budownictwa i Architektury",
  address   = "Szczecin",
}