@InCollection{Łuczyk:2017,
  author  = "M. Łuczyk",
  title     = "Sensorno-emocional'naâ sinesteziâ na materiale hudožestvennyh proizvedenij Âroslava Ivaškeviča",
  pages     = "163--171",
  year      = "2017",
  booktitle = "Revitalizace hodnot: umění a literatura III, ISBN: 9788026313052",
  editor    = "ed. Josef Dohnal",
  publisher = "Ústav slavistiky FF MU",
  address   = "Brno",
}