@InCollection{Michalak:2017,
  author  = "B. Michalak",
  title     = "Stalowy most drogowy w Krośnie Odrzańskim. Unikalne dzieło zakładów Beuchelt & Co. w Zielonej Górze",
  pages     = "119--126",
  year      = "2017",
  booktitle = "Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Historia, ISBN: 97883365917232",
  editor    = "red. J. Nyćkowiak, J. Leśny",
  publisher = "Młodzi Naukowcy",
  address   = "Poznań",
}