@InCollection{Michalak:2017,
  author  = "B. Michalak",
  title     = "Mosty stalowe w rejonie Nowej Soli - dziedzictwo Beuchelt & Co.",
  pages     = "127--135",
  year      = "2017",
  booktitle = "Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Historia, ISBN: 97883365917232",
  editor    = "red. J. Nyćkowiak, J. Leśny",
  publisher = "Młodzi Naukowcy",
  address   = "Poznań",
}