@InCollection{Zielazny:2017,
  author  = "F. Zielazny and I. Gabryelewicz",
  title     = "Statystyka odpadów komunalnych w kontekście bezpieczeństwa pracy",
  pages     = "123--135",
  year      = "2017",
  booktitle = "Praktyczne aspekty zarządzania, ISBN: 9788377754641",
  editor    = "pod red. G. Dahlke",
  publisher = "Wydaw. Politechniki Poznańskiej",
  address   = "Poznań",
}