@InCollection{Hawrysz:2017,
  author  = "M. Hawrysz",
  title     = "Elementy spontaniczne i automatyczne w katalogach monarchów z okresu I Rzeczypospolitej - wstęp do charakterystyki gatunku (aspekt strukturalny)",
  pages     = "29--40",
  year      = "2017",
  booktitle = "Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze. 2016 : Zachowanie językowe - spontaniczność i automatyzm, ISBN: 9788378423945",
  editor    = "pod red. Magdaleny Hawrysz, Marzanny Uździckiej i Anny Wojciechowskiej",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}