@InCollection{Łuszczyńska:2017,
  author  = "K. Łuszczyńska and M. Piontek and H. Lechów",
  title     = "Grzyby domowe w obiektach budowlanych",
  pages     = "115--123",
  year      = "2017",
  booktitle = "Ochrona budynków przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem, ISBN: 9788394083021",
  editor    = "red. Wojciech Skowroński",
  publisher = "Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa",
  address   = "Wrocław",
  series    = "Monografia : 13",
}