@InCollection{Sapeńko:1999,
  author  = "R. Sapeńko",
  title     = "Natura w reklamie",
  pages     = "126--135",
  year      = "1999",
  booktitle = "Kultura ekologiczna - Transformacja - Biznes : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, ISBN: 8390132915",
  publisher = "Bydgoskie Towarzystwo Naukowe",
  address   = "Bydgoszcz",
}