@InCollection{Sapeńko:2000,
  author  = "R. Sapeńko",
  title     = "Wartości ekologiczne w reklamie",
  pages     = "433--442",
  year      = "2000",
  booktitle = "Polityka ekologiczna III Rzeczypospolitej, ISBN: 8370963609",
  publisher = "Wydaw. Uczelniane Akademii Bydgoskiej",
  address   = "Bydgoszcz",
}