@InCollection{Stec:2017,
  author  = "A. Stec",
  title     = "Realizacja funkcji parlamentarnej kontroli gabinetu ministrów Ukrainy (2011-2017)",
  pages     = "888--899",
  year      = "2017",
  booktitle = "Aktualne problemy konstytucji : Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka, ISBN: 9788361389552",
  publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy",
  address   = "Legnica",
}