@InCollection{Witkowski:2017,
  author    = "K. Witkowski and A. Perzyńska and K. Huk and M. Mrówczyńska and A. Bazan-Krzywoszańska and M. Skiba",
  title     = "Rozwój usług logistycznych w województwie lubuskim - stan i perspektywy rozwoju",
  pages     = "181--194",
  year      = "2017",
  booktitle = "Systemy logistyczne w gospodarowaniu, ISBN: 9788394467210",
  editor    = "red. nauk. K. Witkowski, S. Saniuk",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
}