@InCollection{Bartelik:2017,
  author  = "P. Bartelik",
  title     = "Gramatykalizacja i inne procesy rozwojowe a kontakty językowe na przykładzie polskich i kaszubskich analitycznych form czasownikowych",
  pages     = "11--25",
  year      = "2017",
  booktitle = "Język w regionie, region w języku 2, ISBN: 9788365666314",
  editor    = "pod red. Błażeja Osowskiego, Justyny Kobus, Pauliny Michalskiej-Góreckiej i Agnieszki Piotrowskiej-Wojaczyk",
  publisher = "Wydawnictwo PSP",
  address   = "Poznań",
}