@InCollection{Feldshtein:2017,
  author  = "E. Feldshtein and M. Jenek",
  title     = "Określenie naprężeń w warstwie wierzchniej metodą dyfraktometrii rentgenowskiej",
  pages     = "26--47",
  year      = "2017",
  booktitle = "Ewaluacja naprężeń w materiałach : monografia, ISBN: 9788364249501",
  editor    = "red. T. Zaborowski",
  publisher = "Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych",
  address   = "Gorzów Wlkp. - Poznań",
}