@InCollection{Dąbrowski:2017,
  author  = "K. Dąbrowski and K. Leksycki and M. Chciuk",
  title     = "Ocena wpływu dodatków stopowych na temperaturę w procesie krystalizacji siluminów około eutektycznych",
  pages     = "33--42",
  year      = "2017",
  booktitle = "Inżynieria produkcji : narzędzia doskonalenia procesów, ISBN: 9788365200068",
  editor    = "red. J. Patals-Maliszewska, J. Jakubowski",
  publisher = "Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  volume    = "T. 13",
}