@InCollection{Ilciów:2017,
  author  = "A. Ilciów",
  title     = "Legnica jako smart city. Próba realizacji idei",
  pages     = "229--249",
  year      = "2017",
  booktitle = "Innowacyjność w warunkach polskich miast, ISBN: 9788380181533",
  editor    = "red. nauk. Alina Kaszkur, Artur Laska",
  publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego",
  address   = "Bydgoszcz",
}