@InCollection{Borucińska-Bieńkowska:2017,
  author  = "H. Borucińska-Bieńkowska",
  title     = "Budownictwo mieszkaniowe na terenach gmin obszaru metropolitalnego",
  pages     = "43--49",
  year      = "2017",
  booktitle = "Badania naukowe w świetle uwarunkowań turbulentnego otoczenia : gospodarka - społeczeństwo - człowiek, ISBN: 9788365929099",
  editor    = "red. nauk. J. Nowakowska-Grunt, J. Kabus",
  publisher = "Wydaw. Naukowe SOPHIA",
  address   = "Katowice",
}