@InCollection{Borucińska-Bieńkowska:2017,
  author    = "H. Borucińska-Bieńkowska",
  title     = "Proces urbanizacji terenów wiejskich gmin powiatu poznańskiego",
  pages     = "16--28",
  year      = "2017",
  booktitle = "Na wsi, czyli gdzie? : architektura, ¶rodowisko, społeczenstwo, ekonomia współczesnej wsi, ISBN: 9788378804956",
  editor    = "red. K. Gasidło, A. Twardoch",
  publisher = "Wydaw. Politechniki ¦l±skiej",
  address   = "Gliwice",
}