@InCollection{Nieścioruk:2017,
  author  = "J. Nieścioruk and Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title     = "Szkoła jako organizacja (samo?)ucząca się",
  pages     = "25--38",
  year      = "2017",
  booktitle = "Edukacyjno-terapeutyczna podróż w lepszą stronę, ISBN: 9788380953390",
  editor    = "red. Krystyna Moczia",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza "Impuls"",
  address   = "Kraków",
  series    = "W przestrzeni niepełnosprawności",
  volume    = "tom 1",
}