@InCollection{Nowosad:2017,
  author    = "I. Nowosad and M. Farnicka",
  title     = "Rozwój zawodowy nauczycieli w zmieniającej się szkole - pytania o dobrostan i zaangażowanie w kontekście zmiany",
  pages     = "274--287",
  year      = "2017",
  booktitle = "O nową jakość edukacji nauczycieli, ISBN: 9788323529811",
  editor    = "red. nauk. Joanna Madalińska-Michalak",
  publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego",
  address   = "Warszawa",
}