@InCollection{Mikołajczak:2017,
  author    = "M. Mikołajczak",
  title     = "Pogranicze: instauracja",
  pages     = "7--14",
  year      = "2017",
  booktitle = "Lubuski palimpsest, ISBN: 9788378423027",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Historia Literatury Pogranicza",
}