@InCollection{Babirecki:2017,
  author  = "W. Babirecki and J. Chmielewska",
  title     = "Optymalizacja procesu wytwórczego wyrobów ze stali nierdzewnej",
  pages     = "7--18",
  year      = "2017",
  booktitle = "Metody i narzędzia w inżynierii produkcji, ISBN: 9788365200099",
  editor    = "red. T. Nahirny, T. Belica",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski, Rada Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją",
  address   = "Zielona Góra",
  volume    = "T. 2",
}