@InCollection{Kozłowska:2017,
  author  = "M. Kozłowska",
  title     = "Wybrane problemy logopedyczne dzieci z klas zerowych (wyniki badań własnych) - przyczynek do dyskusji o profilaktyce",
  pages     = "295--309",
  year      = "2017",
  booktitle = "Wielowymiarowość przestrzeni profilaktyki logopedycznej, ISBN: 9788394571429",
  editor    = "red. nauk. Ewa M. Skorek",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii",
  address   = "Zielona Góra",
}