@InCollection{Filipczak:2017,
  author    = "I. Filipczak",
  title     = "Miłość od kuchni. O roli jedzenia w wybranych utworach pisarek hindusko-amerykańskich",
  pages     = "121--134",
  year      = "2017",
  booktitle = "Wielkie tematy literatury amerykańskiej. Tom 7: Miłość, ISBN: -",
  editor    = "red nauk. Sobia Caputa, Agnieszka Woźniakowska",
  publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego",
  address   = "Katowice",
  series    = "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach",
}