@InCollection{Dudarski:2017,
  author  = "G. Dudarski and K. Kluba and D. Królik",
  title     = "Znaczenie świadomości BHP wśród pracowników budowlanych małych i średnich przedsiębiorstw",
  pages     = "11--25",
  year      = "2017",
  booktitle = "Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa, ISBN: 9788395044403",
  editor    = "red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski",
  publisher = "Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
}