@InCollection{Królik:2017,
  author    = "D. Królik and R. Aksentowicz and G. Dudarski",
  title     = "Ocena poziomu przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, w wybranych zakładach przemysłowych w województwie lubuskim",
  pages     = "27--37",
  year      = "2017",
  booktitle = "Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa, ISBN: 9788395044403",
  editor    = "red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski",
  publisher = "Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
}