@InCollection{Łosyk:2017,
  author  = "H. Łosyk and M. Topczak and M. Kowal",
  title     = "Znaczenie środków ochrony indywidualnej jako ostatniego ogniwa ochronnego dla pracowników",
  pages     = "149--157",
  year      = "2017",
  booktitle = "Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa, ISBN: 9788395044403",
  editor    = "red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski",
  publisher = "Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
}