@InCollection{Bartelik:2017,
  author  = "P. Bartelik",
  title     = "Dynamika rozwoju kaszubskiego systemu temporalnego - archaiczność a kontakty językowe",
  pages     = "41--57",
  year      = "2017",
  booktitle = "Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku, ISBN: 9788364031687",
  editor    = "pod red. Doroty Krystyny Rembiszewskiej",
  publisher = "Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk",
  address   = "Warszawa",
  series    = "Dialektologia słowiańska",
  volume    = "T. 2",
}