@InCollection{Pochyły:2017,
  author  = "P. Pochyły",
  title     = "Polska polityka zagraniczna w reakcji na trzy kryzysy w Europie - analiza 'mini' exposé ministra Witolda Waszczykowskiego z 2016 r.",
  pages     = "113--128",
  year      = "2017",
  booktitle = "Pomiędzy mythos i logos społecznej zmiany, ISBN: 9788380181748",
  editor    = "red. nauk. Janusz Golinowski, Sławomir Sadowski",
  publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego",
  address   = "Bydgoszcz",
}