@InCollection{Jarosz:2017,
  author  = "A. Jarosz",
  title     = "Powiat w Polsce na tle rozwiązań europejskich",
  pages     = "183--206",
  year      = "2017",
  booktitle = "Powiat w Polsce. Problemy i wyzwania szczebla ponadgminnego, ISBN: 9788378423102",
  editor    = "red. nauk. Adam Jarosz i Beata Springer",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwesytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji",
  volume    = "t. 3",
}